ایران خودرو دیزل همایونی

ایران خودرو دیزل همایونی

مدارک لازم جهت ثبت نام خودرو

مدارک لازم جهت ثبت نام

مدارک مورد نیاز ثبت نام اشخاص حقیقی

۱- کپی از کارت ملی (جدید) و شناسنامه متقاضی (صفحه دوم شناسنامه های جدید) یا متقاضیان و از هر کدام ٢ سری در برگه A4

٢- تهیه چک بانکی یا فیش با افزودن مبلغ هزینه شماره گذاری در وجه شرکت ایران خودرو دیزل یا شماره حساب:

ج) شناسه ملی شرکت ایران خودرو دیزل (۰۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴).

٣- ارائه مدارک احراز سکونت معتبر متقاضی و شرکا از مرکز تعویض پلاک با اعلام شماره تلفن ثابت و همراه، مهر مرکز (استان تهران با هولگرام).

*در صورتی که زمان تحویل خودرو کمتر از دو ماه باشد در غیر این صورت یک ماه قبل از تحویل و صدور فاکتور ارسال می گردد.

۴- در صورت داشتن شریک، تایید اقرارنامه ثبت پلاک توسط دفترخانه با تفکیک سهم به صورت ممهور شده.

۵- تکمیل فرم شماره گذاری و تکمیل فرم تعهد کاربری.

۶- ارائه عدم خلافی در زمان تحویل خودرو در صورت داشتن ۵ زوج پلاک.

 

 

از 0 رای
0

ارسال دیدگاه

Post comments