ایران خودرو دیزل همایونی

ایران خودرو دیزل همایونی

دسته بندی خبرها دسته بندی خبرها

بررسی کشنده Kenworth T680

بازدید کننده 168 پنج شنبه 6 آذر 1399 گروه : اخبار و مقالات
از 0 رای
0

بزرگترين توليد كننده خودروهاي كار در خاورميانه محسوب مي شود كه با نيم قرن تجربه درخشان، وظيه توليد و ساخت انواع خودروهاي سنگين و نيمه سنگين را برعهده داردبزرگترين توليد كننده خودروهاي كار در خاورميانه محسوب مي شود كه با نيم قرن تجربه درخشان، وظيه توليد و ساخت انواع خودروهاي سنگين و نيمه سنگين را برعهده داردبزرگترين توليد كننده خودروهاي كار در خاورميانه محسوب مي شود كه با نيم قرن تجربه درخشان، وظيه توليد و ساخت انواع خودروهاي سنگين و نيمه سنگين را برعهده داردبزرگترين توليد كننده خودروهاي كار در خاورميانه محسوب مي شود كه با نيم قرن تجربه درخشان، وظيه توليد و ساخت انواع خودروهاي سنگين و نيمه سنگين را برعهده داردبزرگترين توليد كننده خودروهاي كار در خاورميانه محسوب مي شود كه با نيم قرن تجربه درخشان، وظيه توليد و ساخت انواع خودروهاي سنگين و نيمه سنگين را برعهده دارد


ارسال دیدگاه

Post comments


comment

est

بررسی کشنده Kenworth T680

9 ماه قبل

comment

مدیر سایت

پاسخ مدیر سایت

7 ماه قبل