ایران خودرو دیزل همایونی

ایران خودرو دیزل همایونی

راهنمای ثبت نام خودرو

راهنمای ثبت نام

راهنمای ثبت نام در سایت  ایران خودرو دیزل:

ابتدا وارد سایت ایران خودرو دیزل به آدرس /http://www.ikd.ir شوید (عکس زیر)

سایت ایران خودرو دیزل

سپس روی منوی "فروش اینترنتی محصولات" که در عکس با کادر نارنجی مشخص شده کلیک کنید تا صفحه محصولات مانند شکل زیر باز شود.